Deze uiting is eigendom van Koelen en Meijerink Accountants & Adviseurs. Zonder voorafgaande toestemming van Koelen en Meijerink Accountants & Adviseurs mag de inhoud van onze website niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectueel eigendom in deze uiting komen toe aan Koelen en Meijerink Accountants & Adviseurs. De informatie op onze website is met zorg samengesteld. Wij kunnen niet uitsluiten dat ergens op onze uitingen informatie niet juist en/of onvolledig is.

De informatie wordt door Koelen en Meijerink Accountants & Adviseurs dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Koelen en Meijerink Accountants & Adviseurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, aangezien Koelen en Meijerink Accountants & Adviseurs geen invloed heeft op de inhoud van die websites.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Koelen en Meijerink Accountants & Adviseurs is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van aangeboden informatie en/of materiaal op onze website